Indkaldelse til Næstved Sejlklubs hovedgeneralforsamling den 22. januar 2018 kl. 19.00

Indkaldelse til Næstved Sejlklubs hovedgeneralforsamling den 22. januar 2018 kl. 19.00 i Musikstalden på Grønnegade Kaserne i Næstved.
Der henvises til klubbens vedtægter. Det kan oplyses, at der er tilsagn om genopstilling på alle de valgbare poster i hovedbestyrelsen. Der mindes om, at kandidaturet til hhv. formands- og hovedkassererposten, samt forslag der ønskes behandlet - skal være anmeldt senest 14 dage forinden.
Samtidig vil det blive afsløret, hvem der ud af de 5 nominerede medlemmer - er valgt til at blive ”Årets Klubkammerat”.
De nominerede: Palle Østergaard, Flemming Hartvig, Niels Dolmer, Poul Elvig og Kenneth Steen.
Der mindes om, at proceduren for varsling af hovedgeneralforsamlingen nu er ændret, og man derfor ikke længere vil modtage indkaldelse pr. ordinær postomdeling. I stedet vil man modtage en varsling/invitation pr. e-mail til den e-mailadresse som er oplyst til hovedkassereren. Der opfordres til, man deltager i hovedgeneralforsamlingen og er med til at gøre det festligt for prisuddelingen af Årets klubkammerat. Og ikke mindst for, at gøre sin indflydelse gældende for på den måde at give hovedbestyrelsen det bedst mulige mandat til bestyrelsesarbejdet for den kommende sæson.

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?