Logo

Varsling af Generalforsamlinger i klubbens afdelinger

Der varsles ordinære generalforsamlinger i de respektive afdelinger således:
- Inderhavnen, den 7. november 2017, kl. 19.00
- Jolleafdelingen, den 9. november 2017, kl. 19.00
- Kanalhavnen, den 16. november 2017, kl. 19.00
- Yderhavnen, den 21. november 2017, kl. 19.00
Alle generalforsamlinger afholdes i de respektive havne/klubhuse og jf. de pågældende vedtægter.

Alle opfordres til at møde op, gøre sin indflydelse gældende og på den måde give bestyrelserne det bedst mulige mandat til det videre arbejde.

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub
© net2admin