Udsættelse af den ekstraordinære hovedgeneralforsamling den 10. september 2013

Det er med stor beklagelse at den ekstraordinære hovedgenerealforsamling som er annonceret til afholdelse den 10. september 2013 desværre må udsættes.

Hovedbestyrelsen er blevet bekendt med, at der er begået en fodfejl i vores procedure for håndtering af en ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Vi har ikke fået bekendtgjort dagsordenen senest 8 dage før. Forklaringen er, at vi har været uopmærksomme på, at vi ved annonceringen af indkaldelsen ikke samtidig har henvist til dagsordene som det er normal praksis ved de ordinære hovedgeneralforsamlinger. 

Vi vil hurtigst muligt annoncere en ny dato for afholdelse af den ekstraordinære hovedgeneralforsamling.


På vegne af Hovedbestyrelsen

Venlig hilsen


Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?