"Nyheder fra formanden"

forslag_om_ndring_af_tilhrsforholdet_vedr._Vinterpladsen_i_Kanalhavnen.pdf

Dejligt at de fleste nu har fået båden i vandet og er klar til en forhåbentlig god sejlsæson.

I forbindelse med søsætningen i Inderhavnen skete der desværre en alvorlig ulykke som efterfølgende har vist sig at have en lykkelig udgang.
Ib Havgaard Hermansen faldt i det kolde vand, og blev i faldet slået bevidstløs og fik hjertestop. Takket være en række heldige omstændigheder herunder en resolut indsats fra Ib's kone Eve, og fra en række gode medlemmer som gav perfekt førstehjælp - forlyder det nu, at Ib er ved godt mod, og er ved at komme til hægterne igen. En kæmpe tak til alle som på eksemplarisk vis hjalp til på ulykkestidspunktet med livgivende førstehjælp.

Som det er fremgået af div. referater fra HB-møderne har HB igennem en lang periode arbejdet på at finde en løsning med kranen og vinterpladsen i Kanalhavnen. Det er med stor glæde jeg nu kan oplyse, at HB og og brolavsbestyrelsen i Kanalhavnen er blevet enige om et forslag til en løsning. Løsningen er, at sammenlægge kran og vinterpladsen under et udvalg der refererer til HB. Detaljerne i løsningen fremgår af det vedhæftede forslag. Forslaget skal først godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Kanalhavnen og efterfølgende endelig godkendes på en ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Den ekstraordinære hovedgeneralforsamling er planlagt til afholdelse den 10. september 2013 kl. 19.00 i Musikstalden på Grønnegade Kaserne. Som det fremgår af forslaget forudsætter det en vedtægtsændring om, at Kanalhavnen ophører med at disponere over vinterpladsen. Et vigtigt element i løsningen er en forudsætning om, at udgiften til kran og overtagelse af vinterpladsen er brugerfinansieret. Til orientering afviger dette forslag fra tidligere forslag i det væsentligste netop på, at der bl.a. nu er tale om, at betalingen for vinterpladsen finansieres via brugerbetaling.

Det har været en lang proces at nå her til, med skiftende medlemmer i både hovedbestyrelsen og i kanalhavnens brolavsbestyrelse. Det er et godt resultat som jeg håber alle vil støtte. Jeg ser frem til, at vi med en fælles opbakning kan drifte kran og vinterpladsen i kanalhavnen i samme enhed som på den måde kan opnå den nødvendige synergi omkring de fælles relationer.

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?