Orientering fra formanden, sommeren 2016

Orientering fra formanden

I skrivende stund står sommerferien for døren, og dermed også muligheden for et sejlende sommertogt.

De mest modige metrologer lover danskerne et godt sommervejr i hele juli måned. Vi må håbe at det står til trone og også kommer til at omfatte en passende vind at sejle på.

Foråret har fra mit perspektiv været præget af en særlig fokusering på

  • Genopstart af Jolleafdelingen,

  • Åbent hus arrangementet den 19. juni samt

  • Samarbejdet med bådhuslavet og Næstved Kommune omkring en fælles anvendelse af arealerne på Ydernæs.

Genopstart af Jolleafdelingen

Jolleafdelingen er kommet flot fra start og kan allerede nu mønstre 24 nye medlemmer.

Jolleafdelingens midlertidige bestyrelse med Kenneth Steen som formand, samt med Søren Svarrer og Bjørn Bjergsted – har gjort et stort og flot arbejde med opstarten. Derudover er det med bidrag fra et antal faste hjælpere og forældre lykkedes, at der nu igen er fast aktivitet tirsdage og torsdage på Jolleafdelingens område på Ydernæs. 

Jeg besøgte Jolleafdelingen en torsdag.  Solen skinnede, fuglene sang og der blæste en let sommervind hen over Ydernæs.

Området hos Jolleafdelingen summede af liv. Børn, unge og voksne var i fuld gang med at hjælpe hinanden med at rigge joller til. De erfarne hjalp de mindre erfarne.

Medlemmer fra Kanalhavnen sad på området ved Jolleafdelingen - så på den meget aktivitet og hyggede sig i aftensolen.

Der var en utrolig god og hyggelig stemning over alt hvor jeg kom rundt.

Velkommen til alle de nye medlemmer og stor tak til alle der på så flot vis har bidraget til at genstarte Jolleafdelingen.


Åbent Hus arrangement den 19. juni 2016

Dagen kørte fint som planlagt. Vejret var med os - alt var på plads og alle var klar til et forventet stort ryk ind.

Men det store ryk ind af gæster - udeblev

Min fornemmelse er, at der måske højt sat, var 10-15 gæster forbi Inderhavnen.

Jeg talte selv med et par gæster som var nysgerrige, men ikke reelt interesserede i medlemskab mv.

Dagen var ikke forgæves. Mange medlemmer benyttede lejligheden til at møde op, hygge sig med varm kakao og pølser, køb og salg på stumpemarked, samt tale med de beredskabsfolk som var sat i stævne for at fremviste deres grej og på fin vis stod for serveringen.

Stor tak til alle som bidrog på forskellig vis til det planlagte program. En særlig tak til Nils Johnsen og Søren Svarrer som var arrangører af dagen. Også en stor tak til Kim Svare som igen igen var klar med Sejlerskolen med bidrag til fællesskabet.

Jeg tænker at dette koncept nu er afprøvet to gange og vi denne gang ikke kan give et dårligt vejr skylden for et skuffende fremmøde. Fremover skal vi nok finde på en anden form/metode til hvervning af nye medlemmer.Samarbejdet med bådhuslavet og Næstved Kommune omkring en fælles anvendelse af arealerne på Ydernæs

I mere end to år har Næstved Sejlklub arbejdet på at få ændret lokalplanen på Ydernæs så der bl.a. kan ske en lovliggørelse af den eksisterende praksis med permanent opstillede bådtelte, samt at det bliver muligt for et bådhuslav, at etablere et antal bådhuse med adgang til Sejlklubbens bådkran.

Der har været afholdt mange møder mellem de involverede parter. Status er at der endnu ikke er indgået nogen konkrete aftaler. I mellemtiden er der sket mageskifte således, at Næstved Havn nu har fået overdraget området på Ydernæs af Næstved Kommune. For Næstved Sejlklub betyder det, at vi fremover skal tale med Næstved Havn om områdets anvendelse.

Hovedbestyrelsen arbejder stadig på at få foretaget en ændring af lokalplanen så vi bliver fremtidssikret både ift. pladskrav og mulighed for adgang til div. faciliteter.

Hovedbestyrelsen ser frem til et fortsat godt samarbejde med Næstved Havn

Alle ønskes en god vind og god sommer


Med Sejlerhilsen


Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub


Orienteringen i pdf pdf20160622_Orientering_fra_formanden.pdf

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?