Logo

Sildebord

Sildepigerne har igen sildebord hhv. den 4/3 og 29/4. Se link Sildepiger-invitation_redigerbar.docx

På vegne af sildepigerne

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub
© net2admin