"Orientering fra formanden"

Se min orientering samt klubbens nyreviderede vedtægter i nedenstående filer.

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub

20131116_Orientering_fra_formanden.pdf
20131022_Vedtgter_for_NSK_godkendt_i_HGF_og_af_DS.pdf

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?