"Materiale til den ekstraordinære hovedgeneralforsamling den 22. oktober 2013 kl. 19.00"

Hovedgeneralforsamlingen afholdes i Musikstalden på Grønnegade Kaserne.


Som oplyst på den seneste ordinære hovedgeneralforsamling afholdes der en ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Formålet er at beslutte tilhørsforholdet af vinterpladsen ved Kanalhavnen samt stemme om div. vedtægtsændringer.


På den seneste ordinære hovedgeneralforsamling var der en god og konstruktiv debat om ovennævnte emner. Der blev på det tidspunkt påpeget en del uhensigtsmæssigheder i de forskellige fremlagte materialer. Hovedbestyrelsen pålagde derfor sig selv, at arbejde videre med forslagene med henblik på en yderligere kvalificering af forslagene.


Siden da har hovedbestyrelsen via lovudvalget arbejdet forslagene med vedtægtsændringer igennem. Der har været gennemført en proces, hvor der fra klubbens afdelingsbestyrelser og fra de enkelte medlemmer har været mulighed for at komme med forslag til forbedring af forslagene. Mange har på den måde bidraget til de forslag som nu lægges frem.


Som en del af processen omkring en ændring af tilhørsforholdet af vinterpladsen ved Kanalhavnen, gennemførte Kanalhavnen i forsommeren en vejledende afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.  Afstemningen viste en klar tilslutning til fremover at ændre tilhørsholdet.


Hovedbestyrelsen håber på stor deltagelse på den ekstraordinære hovedgeneralforsamling, og på et overbevisende flertal for de fremlagte forslag. På den måde vil klubben fremover få en samlet ramme for arbejdet med kran og vinterpladsen ved Kanalhavnen og vi vil få en længe tiltrængt revision af vores vedtægter.


Dagsorden og div. forslag vil være trykt til uddeling ved indgangen på Musikstalden på Grønnegade kaserne.
Derudover ligger der nu til afhentning i de enkelte klubhuse, enkelte eksemplarer af det samlede hovedgeneralforsamlingsmateriale.

Ved udprintning af vedhæftede fil skal man være opmærksom på, at filen fylder 41 sider og skal printes/læses i favetryk for at give den nødvendige forståelse.

20131022_Ekstraordinr_generalforsamling_vedtgtsndringer_v_20131009.pdfMed sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?