Orientering fra formanden, efteråret 2016

Orientering fra formanden, 6. november 2016

Som jeg har orienteret klubbens medlemmer om i snart 3 år, er der en verserende sag mellem Næstved Sejklub, Næstved Kommune og Næstved Havn.

Sagen handler om Næstved Sejlklubs muligheder for at udvikle sine interesser på Ydernæs.

Interesserne for klubben er i store træk:

·         at kunne udvide arealet for beddingspladsen  

·         at kunne lovliggøre bådtelte hele året

·         at indrette vaskeplads

·         at give et bådhuslav mulighed for at opstille et antal bådhuse

·         at bevare de naturskønne omgivelser omkring havnen på Ydernæs

Sagen har mange nuancer. Det er min oplevelse, at sagen ikke har kunnet afsluttes på grund af Næstved Havns relative nye udmeldinger om, at ville udvide sine havneaktiviteter til også at omfatte arealet på Ydernæs.  Senest har Næstved Havn erklæret sit interesseområde på Ydernæs til at omfatte et areal der går væsentligt ind over vores eksisterende beddingsplads. Området på Ydernæs skal samtidig have status af en konsekvenszone der skal kunne tåle støj, støv, trafik og lignende fra kommerciel havnedrift.  

Næstved Byråd har indgået mageskifte af jorden på Ydernæs, så det nu er Næstved Havn, der ejer jorden. Sagen om ejerskab er formeldt ikke afsluttet, idet den er betinget af Statsforvaltningens godkendelse af en dispensation af, at ”jordhandelen” ikke skal i offentligt udbud.

Næstved Sejklub har gjort indsigelse mod dette mageskifte, idet vi ikke har haft mulighed for at byde ind på køb af den jord, vi har interesse i på Ydernæs. Derudover er vi bekymrede for vores fremtidige vilkår på Ydernæs, når det fremover er Næstved Havns kommercielle interesser, der skal være grundlag for vores fremtidige virke på Ydernæs. Sagen er i skrivende stund ikke afgjort.

Næstved Sejlklub har sammen med en repræsentant for bådhuslavet holdt utallige møder med Næstved Havn og Næstved Kommune. Senest har vi holdt møde med Borgmesteren alt sammen uden, at vi reelt er kommet tættere på en imødekommelse af vores interesser for klubben.

Som det senest tiltag har jeg på vegne af Næstved Sejklub fremsendt en baggrund for vores interesser, samt 2 spørgsmål til byrådsmødet der afholdes den 22. november 2016.

De to spørgsmål er:

  1. Vil Byrådet lade sejlsport, turisme og bosætning have 1. prioritet, som besluttet i Kommuneplanen 2013-25 frem for justering af Havnens planer over Ydernæs?
  2. Vil Byrådet omgøre beslutningen om mageskifte af Ydernæs således at NSK (og andre fritidsaktiviter) fortsat kan bo til leje på jord underlagt kommunal beslutning på Ydernæs? Alternativt, salg af jorden til brugerne?

 

Link til materialet som bl.a. er sendt til byrådet samt Sjællandske Medier

 
pdf20161108_spørgsmål_til_Byrådet.pdf
pdf20161104_bilag_til_Byrådet.pdf

Med Sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?