"Orientering fra formanden"


Påsken står for døren. Der er allerede godt gang i bådklargøringen på klubbens to vinterpladser. Dem som allerede er i gang, samt de medlemmer som endnu ikke har fået deres presninger af bådene, ser formentlig frem til at bruge påskeferien til at få bådene gjort helt klar til sæsonen.
Hovedbestyrelsen (HB) er kommet godt fra start. Der har været fuld fart i forsøget på at komme på omgangshøjde med de opgaver som skal
løses.
HB har udover repræsentanterne fra de fire afdelinger konstitueret sig på denne måde: 
      
-  Sekretærposten: Ingen i HB vil egenhændigt påtage sig sekretærposten. Der forsøges med en løsning hvor opgaven går på tur         
-  Næstformand:Nils Johnsen 
-  Sekretær og lokalredaktør af søsport: Det fremgår af klubbens vedtægter at der skal være en sådan post. Foreningen Søsport har ikke været aktiv i      
   et stykke tid. Der drøftes pt. med Kenn Nørreris om at være redaktør på hjemmesiden om relevante nyheder og øvrig information.
-  Støtteperson til Jolleafdelingen: Christopher Frederiksen         
-  Kontaktperson til hhv. Svømme- og Aktivitetsudvalg samt kranfolk: Poul Erik Olesen 
-  Kontaktperson til kommende lovudvalg: Torben Søndergaard Nielsen
DS 37’ernes og MR 28’ernes skæbne for sæsonen 2012 afventede en udmelding fra Jolleafdelingens nye bestyrelse som vælges på Jolleafdelingens ekstraordinære GF den 14. april 2012.
Der skal findes en løsning i forhold, hvordan kranen på Ydernæs fremover skal drives. Pt. administreres kranen af HB’s kasserer Poul Erik Olesen. Forsikringsforholdene omkring ansvaret for brugen af kranen og transportvognen er kommet på plads.
Klubbens forsikringsforhold er blevet gennemgået af henholdsvis Tryg- og Codan forsikring. Der forestår en opgave med at revurdere forsikringsbehovet og tilpasse klubbens forsikringsaftaler.
Der inviteres til at deltage i arbejdet med at revurdere og tilpasse klubbens vedtægter. Alle medlemmer der er interesseret i at deltage i dette arbejde kan henvende sig til Torben Søndergaard Nielsen.
Aftalen om at ligge gratis i to døgn i hinandens havne er fornyet med: Sejlklubben i Skælskør, Viking og motorbådsklubben i Nykøbing Falser.
Der har været drøftelser mellem HB og brolavet i Kanalhavnen om mulige løsninger på problemstillingen om beløbsstørrelsen på leje af vinterpladsen ved kanalhavnen. Situationen er, at kranen angiveligt er etableret uden at der på forhånd er indgået en konkret aftale mellem den tidligere HB og Kanalhavnen vedr. brugen og betalingen af vinterpladsen. Vinterpladsen ved Kanalhavnen har historisk hørt til ind under brolavet i Kanalhavnens
administration og drift.
Der afholdes en 2. ekstraordinære hovedgeneralforsamling den 10. april 2012 kl. 19.00 i Musikstalden. Generalforsamlingen er annonceret andet sted på hjemmesiden, hvor der også er adgang til div. bilag. Med den aktuelle kassebeholdning og nuværende kontingentstørrelse vil klubben komme i likviditetsproblemer omkring september 2012.

På baggrund af den manglende likviditet har HB drøftet enten, at forhøje andelsbeviset for alle andelshavere, (forhøje depositummet for stativbrugere)
eller forhøje kontingentet for alle medlemmer. HB har besluttet at fremlægge et budget med en kontingentforhøjelse på kr. 250,-. HB vil derfor på den 2.
ekstraordinære HGF stille forslag om, at den årlige kontingent forhøjes fra kr. 1.000,- til kr. 1.250,-.

Som altid er det vigtigt, at medlemmerne møder op og giver sin mening til kende.

Med ønsket om en god sæson og god generalforsamling.

Venlig hilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub
Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?