"Miniseminar om revision af klubbens vedtægter"

Invitation til miniseminar den 9. oktober 2012 kl. 19.00 om revision af klubbens vedtægter.

Seminaret afholdes i Kanalhavnens klubhus.


Hovedbestyrelsen har nedsat et lovudvalg som består af:

Rep. for Yderhavnen. Karsten Thomassen

Rep. for Inderhavnen. Nils Johnsen

Rep. for Kanalhavnen. Gert Irming

Rep. for Jolleafdelingen. Lars Jørgensen

og formand Torben Søndergaard Nielsen 

Opgaven har været, at tilpasse vores vedtægter til den aktuelle situation i NSK.

Lovudvalget har nu afsluttet sit arbejde og fremlægger resultatet for medlemmerne.

Der gøres opmærksom på, at der kun er tale om et udkast, hvor det er muligt, at komme med gode idéer om ting som man enten er uenig i eller ting som man synes er blevet glemt.

De forskellige input der fremkommer på seminaret vil blive forsøgt indarbejdet i udkastet til brug for en evt. drøftelse på de forskellige afdelingsgeneralforsamlinger, for til sidst at blive lagt frem til godkendelse på den førstkommende hovedgeneralforsamling.

Der er vedhæftet tre filer med hhv. en fil hvor ny og gl. tekst kan ses samlet, en fil hvor kun den nye tekst fremstå såfremt det hele godkendes, samt en fil med ordforklaringer til vedtægten.

Vi håber at se rigtig mange til miniseminaret og ser frem til at modtage jeres bemærkninger.

Dokumenter:
forslag_lovudvalg_LOVE_FOR_NSK_fra_2013_ver_4.pdf
forslag_lovudvalg_LOVE_FOR_NSK_fra_2013_ver_5.pdf
ord__og_tekstforklaringer_ver_2.pdf

Vh.

Torben Søndergaard Nielsen
På vegne af lovudvalget

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?