"Referat fra kranførermøde den 28. feb. 2012"

Vi (kranfører i NSK) har afholdt et lille møde for at evaluere året der er gået og hvad vi gerne vil i 2012.

Mødet blev afholdt i Kanalhavnens klubhus tirsdag den 28. februar 2012.

 1. Mærker til afhugning på både, røde pris ved 1.000 stk. 1.56 kr.  + moms.
  Kim Svare undersøger om vi kan få dem billiger.
 2. Kontaniere til klodser + føder: Pris pr. stk. ca. 22.000 kr.
  Dette venter lidt da vi er enige om, at bådene skal stå som de står nu, dog skal den række som står ud til vej drejes så vi ikke skal vende vognen.
 3. “Huse” på pladsen mener vi kan blive stående som de gør foreløbig, men bliver pladsen for trang må vi rokere om.
 4. Opdelingen af pladsen / beregning af pladsleje efter bådstørelse.
 5. Transportvogn passer Bent Jensen.
 6. Kran & grej er Kim Svare's ansvar.
 7. Mindst to kranfolk ved optagning gerne flere.
 8. Vi er enige om at sætte stativerne på plads igen hvor båden stod og ikke stable dem, men er det for arbejdskrævende, vil vi tage det op igen.
 9. El på pladsen: Vi mener, at vi skal fortsætte som hidtil og hvis der er nogle som vil have strøm ud over det normale må de anskaffe en måler, der vil blive foretaget kontrolmålinger i løbet af vinterperioden.
 10. Vi laver 3-4 store søsætninger med så mange som muligt og så må vi tage en snak med vores sildepiger om lidt forplejning.
 11. Vi syntes at det er for bøvlet med denne måde som vores kran-hjemmeside kører på vedr. bestillinger af kran.
 12. Alle i Næstved sejlklub skal vide hvordan det fungere med kranen, hvor betjeningen er, hvordan den virker, særligt omkring mastekranen. Husk at kranen er NSK's og skal bruges til gavn og glæde for alle. Der vil blive afholdt nogle information dage, så hold øje med hjemmesiden og afsæt de par timer, det kunne jo være, at vi kan hjælpe hinanden Smil også havnene imellem.
  Der søges efter flere kranfolk, både uden cefikat og med cefikat til kran d, er der ikke nogle emner i yder & inderhavnen?

Ovenstående er kun noget vi "kranfolk" har talt om, som vores ønsker. Intet er bestemt og besluttet eller godkendt af HB.

Hvis medlemmerne har ideer eller andet, så kom frem med dem - og vi hører gerne fra alle havnene!!

På kranførenes vegne og med sejlerhilsen
Kjeld Nielsen


 

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?