Logo

Årets klubkammerat 2016

Årets klubkammerat 2016 - Kim Svare


Årets klubkammerat 2016
Hovedbestyrelsen har taget initiativ til, at starte prisen som ”Årets klubkammerat”.

Baggrunden er, at HB mener det er vigtigt at honorere og påskønne det gode frivillige arbejde som vi som forening er helt afhængige af for at kunne fungere som en god og forening, hvor medlemmerne har lyst til at være.

Prisen som Årets klubkammerat gives som en anerkendelse til et medlem i Næstved Sejlklub som i det forløbene år i klubregi har udmærket sig på særlig positiv vis.

Den positive udmærkelse kan eksempelvis havde været udvist i form af en særlig hjælpsomhed i klubregi eller til en adfærd, hvor personen på særlig vis har bidraget til fremme af klubbens interesser.

Alle medlemmer i Næstved Sejlklub kan fremover overfor hovedbestyrelsen fremsende en motiveret indstilling af en eller flere kandidater til prisen som ”Årets klubkammerat”.

Hovedbestyrelsen afgør, hvem der skal være ”Årets klubkammerat”.

Udover de kandidater, som medlemmerne indstiller har hovedbestyrelsen selv mulighed for at udpege en kandidat.

Som en del af prisen som Årets klubkammerat – overrækkes en gave til en værdi af ca. 500 kr.

Der er blandt NSK’s medlemmer mange potentielle kandidater der alle lever op til kriterierne for at blive årets klubkammerat. Vi er på den måde i en privilegerede situation, hvor der generelt er mange ildsjæle der brænder for at hjælpe hvor der måtte være brug for det.

Denne ildhu blandt medlemmerne vil vi gerne påskønne ved at give en pris som ”Årets klubkammerat”.

Prisen som ”Årets klubkammerat” gives/overrækkes nu for første gang.

Årets Klubkammerat 2016:

·         venter gerne med egne gøremål for at hjælpe andre
·         har en personlig tilgang, hvor det handler om at gavne fællesskabet
·         er vellidt
·         lægger en helt særlig indsats i arbejdet med kran- og beddingspladsen, samt i sejlerskolen, hvor årets klubkammerat med sin faglige dygtighed og gode smittende humør skaber glæde og interesse for sejlsporten og for fællesskabet
 

Kort sagt er årets klubkammerat en person som vi i NSK er stolte af og glade for at have i klubben. En ildsjæl som enhver forening vil være misundelig for at have blandt sine medlemmer.

Prisen som Årets klubkammerat 2016 blev overrakt på Hovedgeneralforsalingen den 24. januar 2017 til Kim Svare.
 
Sejlerhilsen
Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub


© net2admin