Logo

"Orientering fra formanden"

Se min orientering samt klubbens nyreviderede vedtægter i nedenstående filer.

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub

20131116_Orientering_fra_formanden.pdf
20131022_Vedtgter_for_NSK_godkendt_i_HGF_og_af_DS.pdf

4football.com.ua
www.mexes.com.ua/
www.stuloff.com.ua
honda.ua/
docservis.com.ua
© net2admin