Orientering fra formanden, juli 2017

I skrivende stund står ferien for døren. Sommeren med høj sol lader vente på sig. Men som de fleste sejlere har erfaret, er vejret jo som oftest altid acceptabel når først vi er ude i det. Som bekendt er det ikke vejret det er galt med, men måske i stedet sejlertøjet eller utilstrækkelig tilpasning af sejlføringen.

1.    Status på dialogen med bl.a. Næstved Havn om Ydernæs
2.    Aftale med Boatflex om at kunne leje sin båd ud
3.    Kommende arrangementer
4.    Næstved Sejlklub på facebook

1.    Status på dialogen med bl.a. Næstved Havn om Ydernæs
Som bekendt har sejlklubben v/ hovedbestyrelsen i en længere periode været i dialog med hhv. Statsforvaltningen, Byrådet i Næstved Kommune og Næstved Havn. Dialogen med Statsforvaltningen omhandlede en indsigelse mod mageskiftet mellem Næstved Kommune og Næstved Havn vedr. jorden på Ydernæs. Indsigelsen gik sejlklubben imod og realiteten er nu, at vi i stedet for Næstved Kommune nu er lejere af Ydernæs med Næstved Havn som udlejer.

Næstved Sejlklub har efterfølgende af Næstved Havn fået afslag på at måtte købe den lejede jord på Ydernæs. Vores næste træk er at arbejde for at få forlænget lejeperioden på Ydernæs om udløber om ca. 10 år. For at beskytte vores investeringer på Ydernæs vil vi gerne forlænge lejeaftalen med 40 til 50 år.

Den 26. juni 2017 var der møde med direktøren, formanden og et øvrigt bestyrelsesmedlem fra Næstved Havn. Mødet handlede primært om vores ønske om kontraktforlængelse. Derudover blev der drøftet mulighederne for, hvordan vi arealmæssigt kunne fordele os på Ydernæs i overensstemmelse med vores respektive interesser. Mødet blev afholdt i en god tone og med en fælles respekt for hinandens synspunkter. Der blev ikke indgået konkrete aftaler, men havnebestyrelsen tilkendegav positivt enighed og støtte til at sejlklubben gerne vil kunne udvide beddingspladsen om ca. 2 år samt at vi ved en eventuel rokade på Ydernæs skal holdes økonomisk skadefri. Næstved Havn har initiativet til næste møde om de kommende forhandlinger vedr. Ydernæs.

2.    Aftale med Boatflex om at kunne leje sin båd ud
Næstved Sejlklub har indgået aftale med Boatflex om muligheden for deleøkonomi omkring ens båd. I korthed er der via Boatflex mulighed for at leje sin båd ud på forskellig vis via en platform som dels giver mulighed for at lejer og bådudlejer kan finde hinanden og etablere en lejeaftale på tryg og forsvarlig måde. Hovedbestyrelsen ser samarbejdet med Boatflex som en mulighed for at få bedre økonomi i sin båd og som en måde at få nye til at snuse til og afprøve sejlsporten. Sejlsporten har hårdt brug for tilgang af nye interesserede som potentielle nye medlemmer og bådejere. Se en nærmere omtale af ordningen andet sted på hjemmesiden eller kontakt undertegnede

3.    Kommende arrangementer
Hovedbestyrelsen opfordrer til at der støttes op omkring de annoncerede arrangementer som er for alle i NSK:

-      Pandekagetur, den 19. august 2017
-      Hyggeaften, den 21. august 2017 med grill i Inderhavnen
-      Sommerfest, den 25. august 2017

4.   
Næstved Sejlklub på facebook
Næstved Sejlklub har udvidet antallet af sine profiler på facebook
Senest har klubben fået en profil ”Næstved Sejlklub” som er tænkt som en generel tilgang til formidlingen af klubbens tilbud og aktiviteter. Jeg ønsker generelt facebook velkommen og opfordrer alle til på facebook, at bidrage til en positiv videreformidling af Næstved Sejlklubs eksistens og vores gode tilbud.

Med ønsket om massere af halvvind og god sommer.

Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?