Logo

Endelig dagsorden og materiale til hovedgeneralforsamlingen den 24. januar 2017

Links til hhv. endelig dagsorden, regnskab og budget til hovedgeneralforsamlingen den 24. januar 2017 kl. 19.00 i Musikstalden på Grønnegade Kaserne.
20170124_Regnskab_og_budget.pdf
20170124_Dagsorden_beretning_og_forslag_til_Hovedgeneralforsamling_i_NSK_2017.pdf

På hovedgeneralforsamlingen vil der i et begrænset oplag være mulighed for udlevering af generalforsamlingsmateriaet.


Til orientering er der her link til referatet fra hovedgeneralforsamlingen i 2016
referat_fra_HGF_20160001.pdf

Mød op og vær med til at gøre din indflydelse gældende.

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub
© net2admin