Logo

Revideret retningslinje for brug af Kran- og Beddingspladsen ved Kanalhavnen

Med direkte anledning i hovedgeneralforsamlingens beslutning om at tilpasse priserne til det areal der forbruges af den enkelte, har HB samtidig med at disse ændringer er indskrevet også benyttet lejligheden til at foretage en generel revidering af retningslinjer for Kran- og Beddingspladsen ved Kanalhavnen. Den reviderede retninglinje er godkendt på HB-mødet den 29. marts 2016.

Retningslinjen beskriver de forhold som den enkelte bruger af Kran- og Beddingspladsen er underlagt og erstatter tidligere version.
pdf20160329_Retningslinjer_for_Kran-_og_beddingspladsen_ved_Kanalhavnen.pdf

Med Sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub

© net2admin