Logo

Kendelse fra Dansk Sejlunion

Kendelse fra Dansk Sejlunions Ordensudvalg afsagt den. 16. Januar 2009 i sagen omkring etableringen af MatchRace Centret Indbragt af Torben S. Nielsen, Erik B. Hansen og Kristian Jacobsen.

THI BESTEMMES: Den af Torben S. Nielsen, Erik B. Hansen og Kristian Jacobsen indbragte klage over Næstved Sejlklub afvises.

Hele kendelsen ses her 022008kendelse.pdf  

Steen Smidt

© net2admin