"Referat af ekstraordinært HB bestyrelsesmøde d. 1. marts 2011"

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i HB den 1. marts 2011.

Til stede: Ole Skovhave, Kenn Nørreriis, Knud Pedersen, Knud Aasnæs, Jens Møller,
 Kristian Jakobsen,  Lars Enggaard.

Referant: Lars E.

Mødet er indkaldt på foranledning af Kenn Nørreriis.

Dagsorden:

01) "Gavebrevet" fra Næstved Kommune vedr. 2 stk. DS37 både.

Kenn N fremfører, at der efter hans mening, har været tilbageholdt orientering til HB vedr. en eventuel overdragelse af  2 stk. DS37 både fra Næstved Kommune til NSK, – og at der på HB møde den 23. Februar 2011 manglede information om Gavebrevet´s indhold, specielt gående på passagen om, at NSK skal stå for istandsættelsen af bådene. Kenn N fremfører, at Ole Skovhave på HB den 23.02.11 sagde, at NSK modtager bådene istandsat.

Ole Skovhave fremfører, at han ikke er blevet løbende orienteret.

Kristian fremfører, at det er Steen Smith, der har orienteret Ole S.

Ole S fremfører, at han har sagt, at det lyder interessant med DS37'erne, men at der skal ventes med behandling, til der foreligger noget mere konkret om sagen.

Efter en livlig diskussion, hvor der blev argumenteret for måden, hvorpå forløbet vedr. "gaven" fra NK havde været – og modargumenteret, at der var blevet tilbageholdt oplysninger, og at sagsgangen havde været forkert – så blev konklusionen, at NSK skal give et foreløbigt "ja tak" til "Gavebrevet" med enkelte indvendinger – og at "Gavebrevet" ikke skal underskrives, før der er sket en afklaring af udgifter til istandsættelsen og driften af DS37.

Kristian vil forhøre sig i sit "bagland" vedr. sagen.

Kenn Nørreriis nedlagde sit mandat i HB, samt sine tillidsposter på baggrund af det foreløbige sagsforløb om DS37'erne.

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?