Logo

Referat fra HB-møde den 29. august 2016

Link til referat fra HB-mødet afholdt den 29. august 2016
pdf20160822_referat_fra_HB_møde_i_August_version_TSN.pdf

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub
© net2admin