Orientering fra formanden, december 2017

Orientering fra formanden, december 2017

Hovedbestyrelsen inviterer alle medlemmer med ledsager til nytårskur søndag den 7. januar kl. 14.00 i Skipperstuen, Inderhavnen i Karrebæksminde. Hovedbestyrelsen vil her være vært med champagne og kransekage. Vi vil ønske hinanden et godt nytår og hygge os i et godt maritimt fællesskab.

Samtidig vil jeg i nedenstående kort orientere om:
 
Alle klubbens fire afdelinger har nu gennemført sin generalforsamling. Jeg har deltaget i alle generalforsamlingerne og har glædet mig over at man alle steder har haft gode og konstruktive forløb der er afviklet med god stemning. De konkrete resultater fremgår af de respektive referater som findes her på hjemmesiden.

Husk også at sætte kryds i kalenderne til jeres deltagelse på klubbens hovedgeneralforsamling den 22. januar 2018 kl. 19.00 i Musikstalden på Grønnegade Kaserne i Næstved.

På Hovedgeneralforsamlingen vil det blive afsløret, hvem der efter de mange fremsendte normineringer vil modtage prisen som ”Årets klubkammerat 2017”. Mød op – deltag i hovegeneralforsamlingen - og vær med til at gøre prisoverrækkelsen festlig.

Derudover takker jeg for det store fremmøde og glæder mig som altid over at deltage i den gode stemning som der også denne gang har været på hhv. standernedtagningen og ved vores julegløgg-kom-sammen.

Status på sagen om Ydernæs er, at der den 25. oktober 2017 har været afholdt møde mellem NSK, Pouls Vig, Strandjagtforeningen, Sejlskolen (Næstved Kommune) og Næstved Havn. Mødet omhandlede arealfordelingen på Ydernæs som en konsekvens af, at Næstved Havn ønsker at flytte en væsentlig del af havneaktiviteterne fra bymidten til Ydernæs. Resultatet af mødet blev, at alle interessenterne blev enige om en arealfordeling og en tidsplan. Referat, tidsplan og skitse er vedhæftet.
Tidsplan_revideret_201017.pdf
20171204_skitse_over_ydernæs.pdf
20171025_referat_fra_møde_med_NH.pdf
Det betyder at der nu er grundlag for at blive på Ydernæs, med god mulighed for den nødvendige udvidelse af vores beddingsplads.

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer og samarbejdspartnere en god jul og et godt nytår.

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?