"Orientering fra formanden"

Næstved Sejlklub afholdt den 20. januar 2016 sin årlige ordinære hovedgeneralforsamling. Det fremgår bl.a. af referatet, hvilke forslag der blev vedtaget. Der blev bl.a. vedtaget en vedtægtsændring (§8 om stemmeret)

Link til referatet pdfreferat_fra_HGF_20160001.pdf
Link til de reviderede vedtægter pdf20160120_vedtægter_for_NSK.pdf

Hovedgeneralforsamlingen blev afviklet i en usædvanlig god og konstruktiv stemning - tak til alle for dette.

Hovedbestyrelsen har på et hovedbestyrelsesmøde den 28. januar 2016 konstitueret sig således:
Næstformand, Nils Johnsen
Referent, Søren Svarrer
Kontaktperson til Sejlerskolen, Jack Pedersen
Kontaktperson til Kapsejladsudvalget, Nils Johnsen
Kontaktperson til Svømmeudvalget, Jan Christoffersen

Der er aftalt følgende aktiviteter:
Standersætning den 10. april 2016, kl. 14.00 i Inderhavnen
Standernedtagning den 16. oktober 2016 i Kanalhavnen
Julegløgg den 4. december 2016 i Kanalhavnen
Nytårskur den 8. januar 2017
Hovedgeneralforsamling den 24. januar 2017 

Datoen for "Åbent-hus-arrangement" vil blive annonceret hurtigst muligt.

Link til referat fra HB-mødet den 28. januar 2016
pdf20160128_referat_HB-møde_den_28._januar_2016.pdf

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub

 


Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?