"Referat fra HB-møde den 13. maj 2013"

20130515_referat_fra_HBmde_den_13_maj_2013_version_TSN.pdf

Bemærk at der ift. til teksten i pkt. 2 i referatet, efterfølgende er udarbejdet et regelsæt for søsætning ved kajen i KH. Regelsættet afviger fra teksten i referateter. Forskellen skyldes kronologi og en efterfølgende opmærksomhed på vigtigheden af at kranfolkene skulle med i beslutningsprocessen. Det er således nedenstående regelsæt der er gældende:

1. Medlemmer af NSK der måtte have behov for at anvende ekstern vognmand med egen kran ved optagning/søsætning af egen båd, har i den forbindelse adgang til kajanlægget i KH for et beløb på kr. 150,- . Dette forudsætter, at medlemmet anvender kranens bookings system til reservation af et tidspunkt for benyttelse af kajanlægget, samt at det sikres, at den pågældende vognmand anvender køreplader under støttebenene. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at både der transporteres mellem vinterpladsen og kajanlægget i KH - skal anvende klubbens egen transportvogn til dette formål.

2. Ikke medlemmer af NSK der måtte have behov for at anvende ekstern vognmand med egen kran ved optagning/søsætning af en båd, kan mod betaling af kr. 500,- pr. optagning/søsætning, få adgang til kajanlægget i KH. Dette forudsætter, at den pågældende person på forhånd henvender sig til pladsmanden i KH og via dennes anvisning få adgang til kajanlægget. Det skal sikres, at den pågældende vognmand anvender køreplader under støttebenene.

Der vil blive udlagt køreplader som en fast foranstaltning ved kajen i KH.

Vh.

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub


Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?