Logo

Generalforsamling Inderhavnen 2017

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Inderhavnen. tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.00 i Skipperstuen. Dagsorden i henhold til lovene. Vær opmærksom på at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 24. oktober 2017.

Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
© net2admin